کهیر

کهیر کهیر حاد درد بیشتری دارد یا کهیر مزمن؟ کهیر ها بثورات پوستی با حدود کاملا مشخص، برجسته،قرمز رنگ و خارش دار هستند.این ضایعات چند شکلی، گرد یا به اشکال نامنظم می باشند. آن ها از مراکز شروع به محو شدن می کنند و قطر آن ها از چند میلی متر تا چندین سانتی متر […]

read more »
Call Now Button