تشخیص آسم در بزرگسالان

تشخیص آسم در بزرگسالان در حدود ۱ نفر از هر ۱۲ بزرگسال در انگلستان تحت درمان آسم قرار می گیرند. افراد اغلب تصور می کنند بیماری آسم تنها محدود به دوران کودکی می باشد. اما در واقع بروز آسم در یک فرد بزرگسال غیر معمول نیست. در واقع آسم می تواند در هر سنی پدید […]

read more »
Call Now Button