درماتیت آتوپیک

درماتیت آتوپیک درماتیت آتوپیک در کودکان حادتر است یا بزرگسالان؟ درماتیت آتوپیک چیست؟ درماتیت آتوپیک نوعی اختلال ژنتیکی است که در اثر مواجهه با برخی آلرژن ها و محرک ها علائم پوستی که مهم ترین ویژگی آن ها خارش هست، ایجاد می شود. آتوپی نوعی واکنش افزایش حساسیت است که با افزایش ظرفیت تشکیل آنتی […]

read more »
Call Now Button