آنافیلاکسی

آنافیلاکسی شوک آنافیلاکسی چیست؟ آنافیلاکسی در همه افراد رخ می دهد؟ آنافیلاکسی در نوزادان بیشتر رخ می دهد یا بزرگسالان؟ آنافیلاکسی یک فوریت پزشکی است که در صورت عدم تشخیص و درمان مناسب ممکن است باعث به خطر افتادن حیات فرد گردد. ارزیابی سریع و توجه فوری به درگیری راه های هوایی و  درمان مناسب […]

read more »
Call Now Button