مواد غذایی آلرژی زا

مواد غذایی آلرژی زا آلرژی غذایی زمانی رخ میدهد که سیستم ایمنی بدن نسبت به غذاهای خاصی واکنش نشان می دهد. اگرچه این واکنش های آلرژیک اغلب خفیف هستند، اما می توانند بسیار جدی باشند. علائم آلرژی غذایی ممکن است روی قسمت های مختلف بدن تاثیر بگذارد. برخی از نشانه های رایج عبارتند از: ۱- […]

read more »
Call Now Button