اگزما و انواع اگزما شایع ترین بیماری التهابی پوست است. با وجود این که اصطلاح درماتیت غالبا به بثورات اگزمایی اطلاق می شود، این کلمه به معنای التهاب پوست است و با فرآیندهای اگزمای آلرژیک مترادف نیست. به عنوان نمونه، برای تشخیص دقیق و درست بیماری پوستی، افتراق بثورات اگزمای آلرژی از ضایعات پسوریازیفرم یا […]

read more »
Call Now Button