از هر سه آمریکایی، یک نفر از نوعی آلرژی رنج می برد. آلرژی به مواد در محیط زیست یا عوامل دیگر می تواند عواقب بالقوه نامطلوب برای هزاران کودک، بزرگسالان و سالمندان داشته باشد. اگر خود یا اطرافیانتان درگیر آلرژی هستید حتما از خود پرسیدید که بهترین مرکز درمان آلرژی در تهران کجاست؟ با […]

read more »
Call Now Button