تشخیص اگزما علائم اگزما چه می باشد؟ آیا اگزما برای فرد درد را به همراه دارد؟ تشخیص اگزما نوعی تشخیص بالینی است که بندرت به آزمایش نیاز دارد. شرح حال و معاینه بالینی معمولا یک سابقه شخصی یا خانوادگی از بیماری آتوپیک و یا برخورد با آغازگر های اختصاصی (مثل صابون، حیوانات دست آموز، لباس، غذاها) […]

read more »
Call Now Button