بیماری نقص سیستم ایمنی به معنی، اشکال در محافظت بدن در مقابل عفونت ها، بیماری های خودایمنی و بدخیم است. این بیماری ها احتمال ابتلا به عفونت های ویروسی، باکتریایی، قارچی و انگلی را بالا می برند. بیماری های نقص ایمنی ممکن است به صورت اکتسابی و یا به صورت موروثی فرد را درگیر کنند. […]

read more »
Call Now Button