حساسیت به تخم مرغ اگر احساس می کنید همیشه پس از خوردن تخم مرغ دچار بثورات پوستی یا درد معده می شوید، زمان آن رسیده است به یک فوق تخصص آلرژی مراجعه نمایید. حساسیت به تخم مرغ زمانی آغاز می شود که سیستم ایمنی بدن نسبت به پروتئین ها در سفیده یا زرده تخم مرغ […]

read more »
Call Now Button