درماتیت تماسی آلرژیک چیست؟ آیا علت قرمز شدن و اگزمای پوست خود را نمی دانید؟ آیا از خارش های مکرر پوست خود کلافه شده اید؟ در این مقاله به یکی از شایع ترین علل تحریکات پوستی که همان درماتیت تماسی آلرژی می باشد خوایم پرداخت. علل و درمان این عارضه را بررسی خواهیم کرد. درماتیت […]

read more »

درماتیت تماسی آیا درماتیت تماسی عفونت می کند؟ درماتیت تماسی، عبارت از واکنش التهابی پوست نسبت به عوامل فیزیکی، شیمیایی یا بیولوژیک می باشد. اپیدرم به وسیله تحریکات مکرر فیزیکی و شیمیایی دچار آسیب می شود. درماتیت تماسی ممکن است از نوع تحریکی اولیه باشد که عکس العمل غیر آلرژیک ناشی از تماس با ماده […]

read more »
Call Now Button