بعضی افراد با وجود حساسیت به حیوانات خانگی با آنها زندگی می کنند. هر حیوان پشمالو، معمولاً گربه و سگ، ممکن است علائم آلرژی مانند عطسه یا قرمزی و خارش چشم را ایجاد کند. آلرژی به حیوانات خانگی نیز می تواند کنترل آسم را سخت تر کند. ممکن است فکر کنید آلرژی حیوانات به دلیل […]

read more »
Call Now Button