بیماری های حساس به نورخورشید آیا تمام پوست ها به نورخورشید حساس می باشند؟ آیا بیماری پوستی علائمی مانند کهیر دارد؟ بیماری های حساس به نورخورشید  یا فوتودرماتوزها به دو گروه عمده تقسیم می شوند: فتودرماتوزهای ایدیوپاتیک: بیماری هایی هستند که تماس با نورآفتاب بصورت اولیه نقش اساسی در به وجود آمدن آن ها دارد. […]

read more »
Call Now Button