آنافیلاکسی ناشی از ورزش گفتنی است که این بیماری پس از ورزش دچار خارش، کهیر، زجر (دیسترس) تنفسی و هیپوتانسیون می شوند. ممکن است نشانه ها به سمت آنژیوادم، ادم حنجره، برونکواسپاسم و هیپوتانسیون پیشروی کنند. دیسترس مرتبط با راههای تنفسی فوقانی و شوک در تعداد زیادی از بیماران پدیدار می شود. ورزش های مختلفی […]

read more »
Call Now Button