آلرژی زمانی اتفاق می افتد که سیستم ایمنی فرد نسبت به موادی واکنش نشان می دهد که اساساً برای بدن مشکلی ایجاد نمیکنند و باید توسط سیستم ایمنی نادیده گرفته شوند. این قبیل مواد، آلرژن نام دارند، و واکنش بدن به این آلرژن ها منجر به بروز علائم و نشانه هایی در بدن می شود. […]

read more »
Call Now Button