آنژیوادم به تورم عمقی در لایه های درم ،زیر درم و مخاطی اطلاق می شود که در اثر افزایش نفوذپذیری عروق ایجاد میگردد. آنژیوادم ممکن است در بافت های زیر جلدی پوست و مخاط و لایه های زیر مخاطی مجاری تنفسی و گوارشی رخ دهد. در جریان کهیر نیز، واکنش مشابهی در ناحیه درم وجود […]

read more »
Call Now Button