آلرژی به شیر چیست؟ هنگامی که کودک به شیر حساسیت دارد، به این معنی است که سیستم ایمنی بدن او که به طور معمول با عفونت ها مبارزه می کند، نسبت به پروتئین های موجود در شیر گاو بیش از حد واکنش نشان می دهد. هر بار که کودک شیر می خورد، بدن فکر می […]

read more »
Call Now Button