درماتیت آتوپیک نوعی اختلال ژنتیکی است که در اثر مواجهه با برخی آلرژن ها و محرک ها علائم پوستی که مهم ترین ویژگی آن ها خارش هست، ایجاد می شود. آتوپی نوعی واکنش افزایش حساسیت است که با افزایش ظرفیت تشکیل آنتی بادی از نوع IgE در مقابل انواعی از آنتی ژن ها مشخص می […]

read more »
Call Now Button