کهیر پوستی یک واکنش پوستی است که موجب خارش پوست می شود. کهیرهای مزمن، جوش هایی هستند که بیش از شش هفته طول می کشند و اغلب در طی ماه ها یا سال ها عود می کنند. اغلب، علت کهیر مزمن مشخص نیست. به طور کلی کهیر پوستی بثوراتی روی پوست صورت یا بدن با […]

read more »
Call Now Button