بهترین مرکز درمان آلرژی در تهران؛ دکتر صبا عرشی

از هر سه آمریکایی، یک نفر از نوعی آلرژی رنج می برد. آلرژی به مواد در محیط زیست یا عوامل دیگر می تواند عواقب بالقوه نامطلوب برای هزاران کودک، بزرگسالان و سالمندان داشته باشد. ما درک می کنیم که چگونه این شرایط می تواند زندگی روزمره بسیاری از مردم را تحت تاثیر قرار دهد. به […]

read more »
Call Now Button