آرشیو دسته بندی : متفرقه

زیرسویه XBB کرونا باید به دقت بررسی شود و محققان باید داده های موجود را براساس قابلیت انتقال، شدت بالینی و پتانسیل زیر سویه در فرار از سیستم ایمنی و تأثیر آن بر تشخیص، درمان، و اثربخشی واکسن ها در پیشگیری از عفونت و یا بیماری شدید ارزیابی کنند. زیرسویه XBB کرونا  که از زیرشاخه […]

read more »
Call Now Button