کهیر پوستی یک واکنش پوستی است که موجب خارش پوست می‌شود. کهیرهای مزمن، جوش‌هایی هستند که بیش از شش هفته طول می کشند و اغلب در طی ماه ها یا سال ها عود می کنند. اغلب، علت کهیر مزمن مشخص نیست. به طور کلی کهیر پوستی بثوراتی روی پوست صورت یا بدن با حدود کاملا […]

read more »
Call Now Button